W bibliotece Ośrodka zatrudniona jest jedna osoba, która sprawuje opiekę nad 6 000 woluminów. W pomieszczeniu biblioteki wydzielona jest część przeznaczona na wypożyczalnię i miejsce na czytelnię.

W księgozbiorze dużą część zajmują książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura pedagogiczna. Dość przestarzały księgozbiór podręczny jest w miarę możliwości uzupełniany przez nowe pozycje słownikowe i encyklopedyczne.

Ze względu na brak środków na zakup nowych książek biblioteka chętnie przyjmuje dary książkowe. Wiele książek przekazali rodzice naszych wychowanków, nauczyciele i wychowawcy, a także młodzież jednego z opolskich liceów.

Nasze dzieci mają trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu. Praca biblioteki koncentruje się na umożliwieniu im kontaktów z książką poprzez prowadzenie zajęć czytelniczych z zakresu biblioterapii. Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą w wielu konkursach organizowanych przez bibliotekę:

-pięknego czytania i recytatorskie,
-ortograficzne i słownikowe,
-wiedzy ogólnej i gazetkowe.

W naszej bibliotece organizowany był w ubiegłym roku, po raz pierwszy, „Maraton czytania”, w którym dzieci uczestniczyły jako bierni słuchacze, a jako lektorzy sprawdzili się nasi nauczyciele i wychowawcy. Impreza ta podobała się dzieciom i będzie kontynuowana w następnych latach.

Biblioteka ściśle współpracuje z innymi placówkami: Biblioteką Publiczną i Biblioteka Pedagogiczną w Grodkowie. Wychowankowie uczestniczą w imprezach organizowanych przez biblioteki, poznają ich działalność w trakcie wycieczek.